REPORTER W OGNIU – Reporter under fire

Posted : 2016-03-20

Set poświęcony kolegom fotoreporterom poznanym tego dnia. Widok od kuchni strony, czyli praca fotoreportera na Marszu Niepodległości w Warszawie w 2014 roku. 

Panowie! Dziękuję za okazaną pomoc!